Wadliwość mieszkania – odbiór i rękojmia

Początek nowego roku bardzo często należy do okresu zmian i postanowień. Dla wielu osób jest to idealny czas, aby kupić nowe mieszkanie i rozpocząć kolejny rok z własnym dachem nad głową. Jednak jak postępować w sytuacji, gdy wymarzone gniazdko okaże się wadliwe? Oto kilka rad, które pomogą uniknąć konieczności wykonywania remontów i napraw na własny koszt.
Najważniejszą i podstawową kwestią jest odbiór lokalu. Powinien odbywać się on w obecności kupującego. Dzięki temu, w momencie, gdy dostrzeże on wady w mieszkaniu, istnieje możliwość sporządzenia protokołu z zastrzeżeniami. Po jego podpisaniu, deweloperowi przysługuje 14 dni na podjęcie decyzji, czy uwzględnia on uwagi kupującego, czy też nie. Oprócz tego, warto pamiętać również, na co szczególnie zwracać uwagę przy odbiorze nowego mieszkania. Fundamentalną kwestią jest oczywiście sprawdzenie jego powierzchni oraz tego, czy ściany w lokalu są proste. Mówiąc konkretniej, należy zweryfikować ich pion, poziom oraz kąty na styku. Warto sprawdzić również szczelność okien i drzwi oraz czy zostały one prawidłowo zamontowane. Nie należy zapominać także o wentylacji. Źle poprowadzona może sprzyjać trudnej do usunięcia wilgoci.

Kolejną kwestią, o której należy wspomnieć jest usuwanie wad. W przypadku, gdy deweloper zdecyduje się na przyznanie klientowi racji, będzie miał 30 dni na przeprowadzenie wszelkich napraw i remontów. W sytuacji, kiedy nie zdąży tego zrobić, ma on prawo poprosić klienta o przedłużenie tego terminu. Istnieją jednak przypadki, gdy deweloper nie uzna zastrzeżeń zawartych w protokole. W jaki sposób zatem skorzystać z rękojmi? W tym miejscu, niezbędnym okazuje się przytoczenie art. 556 Kodeksu Cywilnego, który brzmi następująco:

Art. 556 § 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne).

§ 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej; w razie sprzedaży praw sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie praw (rękojmia za wady prawne).

Istnieją zatem dwa rodzaje uprawnień. Rękojmia chroni nabywców lokali w wypadku wad prawnych i fizycznych. Jako przykład wady prawnej posłużyć może obciążenie nieruchomości prawami osób trzecich, natomiast fizycznej brak odpowiedniej ilości otworów okiennych. Ostatecznie, kupujący z tytułu rękojmi może żądać usunięcia wady poprzez naprawę bądź wymianę, obniżenia ceny, a nawet odstąpienia od umowy.

Pomimo tego, iż prawo chroni kupujących przed nieuczciwymi sprzedawcami, warto odbierać mieszkanie z umową w ręku i fachowcem przy boku. Zwracanie uwagi na szczegóły, pomoże uniknąć późniejszego rozczarowania nowo zakupionym mieszkaniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *