Działalność nierejestrowana – na czym polega?

Działalność nierejestrowana – na czym polega?

Zgodnie z ustawą o prawie przedsiębiorców, będąca częścią Konstytucji biznesu, działalność nierejestrowana to taka: której przychód nie przekracza w żadnym miesiącu 50% minimalnego wynagrodzenia, której właściciel nie wykonywał działalności gospodarczej w okresie ostatnich 60 miesięcy. Należy mieć na uwadze, działalność nierejestrowana nie może mieć zastosowania kiedy jest wykonywana w ramach umowy spółki cywilnej. Z takiego…